บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปักหมุดเก็บข้อมูล  (CBD) เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสำโรง เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถ  หิน  ขวดน้ำ ขวดพลาสติก  ขวดแก้ว ท่อ PVC เป็นต้น และได้ทำการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู