• นายวัชรพล ขันพันธ์ MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มได้ปฏิบัติทำตะกร้าจากกระป๋องทำให้เรียนรู้กระบวนการต่างๆและความเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการออกแบบขึ้นรูปเทคนิคต่างๆที่จะสามารถทำให้งานนั้นเห็นผลสัมฤทธิ์งานได้การคัดเลือกลวดลายกระป๋องเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสามารถจะเป็นองค์ประกอบตำแหน่งสัญลักษณ์ของงานให้ตรงดูมีความสวยงามและนำมาจัดประกอบรูปทรงได้ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อจะประดิษฐ์ตะกร้ามาทำให้เกิดขึ้นใหม่จากวัสดุขยะที่คัดแยกมาแล้วสามารถนำมาใช้งานได้จริงและยังเพิ่มมูลค่ากับขยะได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้มีรายได้ยังลดขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการนำมารีไซเคิลให้เป็นของใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมาย

 

รูปแบบและรูปทรงของตะกร้า

สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการพูดคุยตกลงเรื่องรูปแบบของรูปทรงตะกร้าเพื่อที่จะนำไปทำเป็นชิ้นงานโดยให้มีขนาดตะกร้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีการแบ่งสีตะกร้าการติดสัญลักษณ์ตำแหน่งโลโก้ให้งานมีความโดดเด่นจากตัวสีสันกระป๋องและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มตามความเหมาะสมเพื่อที่จะให้งานนั้นมีผลสัมฤทธิ์ได้กระชับขึ้น

ปัญหาจากการทำงาน

อาจจะยังเก็บลายละเอียดตรงลวดดามโครงไม่เนียบเนื่องจากลวดมีความยาวที่เกินเลยทำให้ลวดนั้นโผล่ขึ้นเป็นลอยนูนเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ได้ใส่ลวดดามที่ฐานงานจึงทำให้ฐานมีความโค้งมนไม่เป็นมุมเหลี่ยมและการเจาะรูที่ไม่ตรงทำให้เกิดความบางของระยะห่างจึงส่งผลงานนั้นตอนสานมีการบีบตัวขดที่ไม่เสมอกัน ส่วนตะกร้าทรงกลมกระดาษที่มีความหนามากไปช่วงที่บีบให้เข้าโครงทำให้เสื่อน้ำมันด้านในมีการห่อตัวนูนออกมาชัดเจนจึงส่งผลต่อลายละเอียดงาน การทากาวอาจจะใช้เยอะไปจึงทำให้งานนั้นเลอะกาวและเช็ดออกยากมากและลวดลายที่ติดผิดด้านจึงทำให้งานนั้นมีลวดลายที่ผิดเพี้ยนไป

     

     

การแก้ไขปัญหา

  1. ต้องทำการตัดขนาดลวดให้มีระยะที่สมดุลกันเสริมโครงทั้งด้านบนด้านล่างให้มีความแข็งแรง
  2. ใช้กระดาษให้มีความหนาพอเหมาะสมกับรูปทรงในแต่ละแบบ
  3. การใช้ที่เจาะรูให้มีขนาดแตกต่างกันของแต่ละรูปทรงอาจต้องใช้ตุ๊ดตู่ให้เหมาะสมกับงาน
  4. ใช้ครีมดัดลวดให้ได้โครงตามเหลี่ยมมีมุมองศาที่เท่ากัน
  5. สายจับต้องวัดให้มีความยาวที่เหมาะสมกับขนาดของตะกร้า
  6. ใช้กาวต้องทาบางๆเพื่อไม่ให้กาวนั้นล้นเลอะติดชิ้นงานอาจจะทำให้งานไม่สะอาดอาจจะต้องใช้น้ำยาเช็ดกาวออก
  7. ใช้เบอร์ลวดที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ตามความเหมาะสมกับรูปทรงบางชิ้น

 

อื่นๆ

เมนู