ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBDเพิ่มเติมเพื่อนำมาสรุปข้อมูลCBDของตำบลไทยเจริญและทำการย้อมสีกกเพิ่มเติม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBDเพิ่มเติมอาทิเช่นเกษตรกรในท้องถิ่น พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

การสรุปข้อมูลCBDมีดังต่อไปนี้

และได้ลงพื้นที่ปฎิบัติการย้อมสีกกเพิ่มเติม

โดยมีขั้นตอนการย้อมสีกกดังต่อไปนี้

1.ตัดแก่นประดู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปต้มประมาณ1ชั่วโมง-1.30ชั้วโมงเพื่อให้ได้สีของแก่นประดู่จากนั้นนำน้ำมากรองเอาเศษแก่นประดู่ออก

2นำเอาต้นกกไปแช่น้ำอุ่นให้ต้นกกอ่อนและนำไปผึ่งแดด

3เตรียมสารส้มและเบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำร้อนจากนั้นนำต้นกกลงไปแช่ประมาณ1.30 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วนำไปผึ่งแดด

4.นำน้ำแก่นประดู่ที่ต้มแล้วมาเติมเกลือแล้วต้มอีกครั่งจากนั้นนำต้นกกลงไปแช่

5เมื่อแช่ต้นกกให้ได้สีที่ต้องการแล้นำไปตากแดดจนแห้งเพื่อนำไปท่อเสื่อต่อไป

อื่นๆ

เมนู