ตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง ลุยเปิดตลาด OTOP 

      วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว หมู่นี้ 8 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางกลุ่ม U2T ตำบลโคกมะม่วง เป็นผู้จัดงานการเปิดตลาด OTOP  เพื่อเป็นการแสดง โฆษณา และจัดจำหน่ายสินค้า ที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปอาหาร ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้สดตามฤดู งานหัตกรรม และต้นไม้ดอกไม้

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในโครงการเปิดตลาด OTOP ตะลุยเดิ่น ในครั้งนี้

นำทีมจัดงานโดยคณะบัณทิต ประชาชน นักศึกษา และคณะคณาจารย์ในทีม U2T โคกมะม่วง  ภายในงานมีการภายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงมค แก่ผู้ทำงานในตำบลโคกมะม่วง

     

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู