ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่สมาชิกประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องสภาพดินและปัญหาภัยแล้ง จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน และล้างมือใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตามมาตรการโรคระบาดโควิด-19

ข้าพเจ้าได้ลงถ่ายวิดิโอเพื่อนำมาตัดต่อคลิปในเดือนธันวาคมเพื่อส่งส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู