1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. กิจกรรมมอบโครงการ คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าทั้ง 7 กลุ่ม ,กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ,อบรมทักษะทั้ง 4 หลักสูตร

กิจกรรมมอบโครงการ คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าทั้ง 7 กลุ่ม ,กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ,อบรมทักษะทั้ง 4 หลักสูตร

ข้าพเจ้านางสาวจันทร์แรม ชาวขอนแก่น  ประเภทประชาชน  ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนธันวาคม 2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมในเดือนธันวาคมมี 3 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านกระเจา หมู่ที่ 7

2.กิจกรรมมอบโครงการ คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าทั้ง 7 กลุ่ม

3.อบรมทักษะทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ ทักษะการเงิน,ทักษะดิจิตอล,ทักษะสังคมและทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ 1  ปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านกระเจาหมู่ที่ 7  ทางทีมคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 และได้มอบดอกดาวเรืองให้กับชุมชนเพื่อที่จะปลูกปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน พร้อมใจกันสามัคคีร่วมใจพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 มอบโครงการ คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าทั้ง 7 กลุ่ม  ทีมคณะอาจารย์ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านทั้ง 7 กลุ่ม ที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาตลอดโครงการ ได้มีการมอบความรู้ที่เคยร่วมกิจกรรมและมอบผ้าไหมของฝากต่างๆเป็นการตอบแทนชาวบ้านตำบลลำดวนที่สู้งานและเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้เสมอมา

 

กิจกรรมที่  3 อบรมทักษะทั้ง 4 หลักสูตร  การอบรมทักษะนั้นประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมทั้ง 4 หลักสูตรก่อนจะจบโครงการ ก็จะประกอบไปด้วย  ทักษะสังคม ทักษะการเงิน ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิตอล 

วีดีโอเดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู