ข้าพเจ้า นายขจรศักดิ์ พูนเจดีย์ ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ร่วมพัฒนาทำความสะอาดศาลาหมู่ 8 ร่วมกับชุมชน ทำความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะต่างๆของชุมชน จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในครั้งต่อไป และมีการตัดหญ้าทำความสะอาดศาลาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเริงแก้ว หมู่ที่ 8 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ประชุมประจำเดือนธันวาคมเพื่อเปิดตลาด OTOP ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และเชิญชวนทุกท่าน ชิม ช้อป ตลาด..ตลุยเดิ่น ครั้งที่ 1 ตลาด U2T สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร (New Normal) พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลไม้ ของฝาก ของที่ละลึก ตลาดผลไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น ลำไย ขนุน มะขาม อื่นๆอีกมากมาย ตลาดบอนสี พันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกิจกระท่อม ร้านอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนโดยตรง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว หมู่ 8 (บ้านปลื้มพัฒนา) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ พิเศษภายในงาน ลุ้นรับของวัลมากมาย

วิดีโอ: MS06 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู