ข้าพเจ้านางสาวเกสร อันทะผาลา ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ)

เป็นระยะเวลา เกือบหนึ่งปีที่ได้ลงพื้นที่ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน ปัญหา และหาแนวทางเพื่อพัฒนาชาวบ้านในตำบลลำดวนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการจัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้กับชาวบ้านหลากหลายกิจกรรม

ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่จะสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนรวมทั้งชาวบ้านได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อสรุปผลงานต่างๆที่ผ่านมาให้กับสู่ชาวบ้าน โดยพอจะสรุปผลงาน และกิจกรรมที่เคยจัดขึ้นได้ดังนี้

1.กิจกรรมการออกแบบลายผ้า

2.กิจกรรมการทำน้ำยาซักผ้าไหม

3.กิจกรรมการทำเจลล้างมือ

4.กิจกรรมการทำสบู่

5.กิจกรรมการทำชาใบหม่อน

6.กิจกรรมการทำพวงกุญแจ

7.กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของตำบลลำดวน

8.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานในโครงการ ครั้งนี้  

-พัฒนาประสบการณ์การทำงาน

-การทำงานเป็นกลุ่ม,การแบ่งงานกันทำ

-ใกล้ชิดชุมชน

-เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องเพื่อให้เกิดรายได้

สุดท้ายข้าพเจ้านางสาวเกสร อันทะผาลา ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมอาจารย์ที่ดูแล ทีมงานปฏิบัติงานที่น่ารักทุกท่าน อีกทั้งชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี เสมอมา

อื่นๆ

เมนู