ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงาน คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้เสร็จสิ้นตามที่ได้วางแผนงานไว้ โดยทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่หมู่บ้านระกาใต้ตามแผนงาน หลังจากนั้นก็ได้รับการตรวจประเมิน โครงการธนาคารน้ำใต้ดินจากคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ พร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
– ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ ใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
– ใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน), เศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์
– นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม
– คลุมด้วยผ้าไนล่อน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น


อื่นๆ

เมนู