1. ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์ แคว้นเขาเม็ง ประเภทประชาชน

สร้างความประทับใจให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างมากมายสำหรับกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนั่นก็คือการเปิดตลาดชุมชนภายใต้ชื่อตลาด ตะลุยเดิ่น ร่วมกันกับชาวชุมชนตำบลโคกมะม่วง ซึ่งได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์การแปรรูป ตลอดจนสินค้าต่างๆในท้องถิ่น ออกมาวางจำหน่ายร่วมกัน เพื่อนให้ชาวบ้านได้ออกมาเที่ยวชมและซื้อกลับบ้านกันในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ชาวชุมชนตำบลโคกมะม่วงยังได้จัดทำพานบายศรีเพื่อทำการสู่ขวัญผูกข้อมือให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ได้ทำงานร่วมกับขุมชนมาตลอดสิบเอ็ดเดือน  ทุกคนล้วนมีความซาบซึ้งและประทับใจกับชาวชุมชน และเชื่อว่าตำบลโคกมะม่วงของเราจะมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการต่อไปอีก นะคะ

  1.      

 

 

อื่นๆ

เมนู