1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

      การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้แก่บ้านปทุมเมฆ หมู่ที่ 15 และ บ้านระกาใต้ หมู่ 10  ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 หลุม โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจะบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้าครับ ต้องขอขอบพระคุณ  ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บางครั้งอุปกรณ์ไม่พอก็ช่วยจัดหาให้ ซึ่งชาวบ้านแต่ละบ้านที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้มีความพร้อมในการจัดเตรียมหาอุปกรณ์เสริม หรือสิ่งที่ทางทีมงานต้องการได้ดีมากๆ และปลื้มใจในการทำงานในโครงการนี้เป็นอย่างมากที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน มีน้ำใจเกลื้อกูลทางทีมงานมากๆ 

       เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง และมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวัง เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 และยังมีการเว้นระยะห่างทางสังคม กับสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดสนใจและร่วมมือในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู