ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคบัณฑิตจบใหม่

ในการดำเนินงานเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัตงานทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจหลุมธนาคารน้ำใต้ดินกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กรรมการ ที่หมู่13บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ตรวจหลุมธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ได้แก้ไขหลุมธนาคารน้ำใต้ดินเนื่องจากหินที่ใช้ทำธนาคารน้ำใต้ดินมีดินผสมอยู่ ทำให้ดินลงไปตันช่องอากาศและน้ำไม่สามารถลงไปในหลุมได้ จึงต้องแก้ไขและอาจารย์ได้อธิบายถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมเเนะนำพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ได้ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินและติดตามโครงการต่อไป และเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปตรวจสอบแล้ว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้นำไปต่อยอดต่อไป

อื่นๆ

เมนู