ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา
หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย ได้สรุปกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงาน U2T ตำบลไทยเจริญ ตั้งเเต่เริ่มต้นโครงการ ตลอดจนถึงขั้นการสร้างผลิตภัณฑ์  มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาชุมชน พืช เกษตร เเละกิจกรรมอื่นๆ โดยรวบรวมเป็นภาพกิจกรรมดังนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู