ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน    ประเภทนักศึกษาหลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชาวU2T ตำบลไทยเจริญ ร่วมกันออกแบบเเละทอเสื่อกกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เช่นหมอน กล่องทิชชู่ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือลายดอกคูณ

ซึ่งผลิตภัณฑ์จากต้นกก ใช้กกที่คณะปฏิบัติงาน U2T ได้ทำการย้อมจากสีธรรมชาติไว้  เป็นการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม เเละเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู