1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตลอดปี 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตลอดปี 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องจากการปฏิบัติงานในตลอดปี 2564 และบวกด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อให้ยังสามารถปฏิบัติงานได้

เดือนแรกเราได้ทำการประชุมทำความรู้จักกับสมาชิกภายในทีมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นนอกจากนั้นยังได้ชี้แจงรายละเอียดในการทำงานขั้นต่อไป แล้วเดือนต่อมาจึงเริ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาบ้านที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มีการประสานกับผู้ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านมาเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ในงาน แล้วจึงคัดเลือกบ้านต้นแบบที่จะลงมือทำมา 10 หลัง

จากนั้นก็เริ่มขุดหลุมบ้านที่เลือกไว้ แต่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาทำให้ต้องหยุดชะงักไปหลายอาทิตย์จนสถานการณ์เริ่มคลีคลายจึงลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานต่อ ช่วงเวลาการทำงานก็จะมีการประชุมทั้งนัดเจอหรือออนไลน์ตามสถานการณ์ ณ ตอนนั้น ส่วนตัวผมเป็นนักศึกษาจึงอาจจะไม่คอยได้ลงพื้นที่กับทีมงานแต่จะช่วยในเรื่องของการคีย์ข้อมูลต่างๆ ถ้าหากวันที่นัดลงพื้นที่เป็นวันที่ผมว่างก็จะลงไปช่วยในการปฏิบัติด้วยรายละเอียดหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถดูได้ใน youtube หรือรายงานประจำเดือนของทีมงานเราเพราะเราได้ทำการโพสต์และอัพเดตทุกเดือน

ในการปฏิบัติงานทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีและการประสานงานที่รวดเร็วทำให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จก่อนกำหนดที่ตั้งไว้

 

อื่นๆ

เมนู