ดิฉันนางสาวฐิติมา เทินทองหลาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS03 การบริหารจัดการขยะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง18 ชุมชน  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว) ซึ่งดิฉันได้เข้ามาปฎิบัติงานในโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน

ในการปฏิบัติงานทั้งหมด 11 เดือนของดิฉันของ เดือนแรกดิฉันได้รับมอบหมายงานสำรวจชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากที่เข้าไปสำรวจในชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ชุมชนในเมืองมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจตลาด ร้านค้ามีความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ในส่วนของการปฎิบัติงานในเดือนมีนาคมของดิฉันได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คีย์ข้อมูลลงแบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 02 ลงระบบดิฉันก็ดำเนินการทำงานเรื่อยๆ มาช่วยงานกันกับสมาชิกในกลุ่มในส่วนของการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมดิฉันได้ลงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในเดือนเมษายนได้ลงพื้นที่เพื่อสำวจปัญหาขยะในชุมชนเทศบาล ส่วนมากถังขยะไม่เพียงพอเพราะเป็นชุมชนใหญ่แล้วคนสัญจรไปมามาก ชุมชนไมมีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะเพราะเป็นชุมชนเมืองจึงทำได้ยากบางพื้นที่ก็วางถุงดำที่ใส่ขนะในบ้านมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะรอให้รถเก็บขยะมาเก็บเพราะมันล้นถังขยะที่มีตามจุดต่างๆ โดยจะมีรถขยะมาเก็บในทุกๆเช้า แต่กว่ารถขยะจะมาเก็บสุนัขก็คุ้ยเขี่ยขยะทำให้บางบริเวณสกปรก และส่งกลิ่นเหม็น ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม จะเป็จะเป็นช่วง โควิด-19 ระบาดจึงทำงานได้ไม่ค่อยสะดวกแต่ทางโครงการก็ได้จัดกิจกรรมทำสบู่เหลว รณรงค์ป้องกันโควิด สอนวิธีการเก็บขยะที่ติดเชื้อให้กับชุมชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนเดือนกันยายน นี้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงชุมชนเพื่อสำรวจว่ามีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกหรือไม่ ซึ่งชุมชนที่ดิฉันได้ลงพื้นที่จะมีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกอยู่แล้ว และการการคัดแยกขยะอย่างดี ซึ่งดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปดูวิธีการแยกของชุมชนหลังศาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะเพื่อไปเสนออาจารย์ประจำโครงการเพื่อจะต่อยอดในการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เลือกการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม และ กล่องนมสำหรับการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องและกล่องนม กลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังต่อไปนี้
1. นาฬิกาจากกระป๋อง
2. กระเป๋าสะพายข้าง และ กระเป่าใส่เอกสารจากกระป๋อง
3. กระป๋องแขวนต้นไม้
4. กระป๋องใส่ของจิปาถะ
5. กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนมขนาด A4 และ A5

และมีการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นจะกล้าสินค้า ทำได้ง่ายและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเป็นอย่างมากและประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีความสนใจในการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู