ดิฉันนางสาวปาริษา ทองยอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ผู้ปฏิบัติงานตาม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมาของ วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย

          ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีคือ “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีในประเทศไทย

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว      ซึ่งวันที่ 5 ของปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ ทีมงาน U2T:MS02ตำบลลำดวน ได้ลงพื้นที่บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านกระเจาให้สวยงามโดยมีการจัดเตรียมดอกไม้ที่มีสีเหลืองคือ ดอกดาวเรืองจำนวน 180 ต้น และดอกทองอุไรจำนวน 20 ต้น  ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านกระเจาร่วมกันพัฒนาและปลูกดอกไม้เพื่อสร้างความสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นให้กับชุมชนบ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

          จากการปฏิบัติงานในวันที่ผ่านมาทำให้เห็นความเข้มแข็งและความสามัคคีกันของคนในชุมชนบ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความร่วมมือกันและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งผู้นำทำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ผู้ดูแลเรื่องอาหารการกิน ผู้ประสานงานและผู้ที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่อง ทำให้กิจกรรมที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความสุข มีรอยยิ้มทั้งผู้ไปทำกิจกรรมและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกันทุกคน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู