ข้าพเจ้านางสาวสิดาพร จิตไทย (นักศึกษา) .ในเมือง .เมือง .บุรีรัมย์

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดในจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มดีขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่พบคนติดเชื้อเป็นเพราะมีมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนมากสวมใส่แมสและ

ล้างมือกันอยู่บ่อยๆ ทราบได้จากการลงพื้นที่ตำบลในเมือง จึงทำให้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราจะไม่ทราบถ้าไม่ได้ไปลงพื้นที่สำรวจ จากการลงพื้นที่จึงได้โอกาสแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคโควิด เรื่องการใส่แมวการล้างมือ การใช้ชีวิตว่าเราไม่ควรเข้าในที่ชุมชนแออัด ไม่ควรไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ควรกักตัวดูอาการที่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อที่จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อคนอื่นถ้าเราติดและได้แนะนำเรื่องการแยกขยะ ถ้าเราแยกขยะก่อนทิ้งก็จะช่วยลดภาระให้คนเก็บขยะได้ในระดับหนึ่ง และช่วยเรื่องความสะอาดในชุมชนอีกด้วย แต่จากการที่เราลงพื้นที่สำรวจไป 6ชุมชน คือชุมชนชุมเห็ด ชุมชนตลาดสด ชุมชนฝั่งละลม ชุมชนหลักเมือง ชุมชนสะพานยาว และชุมชนวัดอิสาณ ให้ความร่วมมือในการสำรวจพอสมควร ถือว่าดีมากๆและถ้าไม่มีโครงการนี้มา คงไม่ทราบปัญหาต่างๆในชุมชนและโครงการนี้ยังช่วยเหลือคนที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิดที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้มีคนว่างงานเยอะมากๆ ต้องขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้มากๆค่ะ

อื่นๆ

เมนู