การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในชุมชนประปาเก่า

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์     

ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนพฤษภาคม 2564

สถานการณ์ โรคระบาด COVID – 19 ในปัจจุบัน ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุก ๆ วัน ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID – 19 สะสมมากกว่า 100,000 คนแล้ว

รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อควบคุมโรคระบาดตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ออกตามมามากมาย รวมทั้งการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด การประกาศเคอร์ฟิว และการ Work from home ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือในประชาชนงดการเดินทางในช่วงนี้ ทำงานที่บ้าน เพื่อช่วยกันลดการระบาด ลดการแพร่เชื้อ COVID – 19

ผลจากการที่ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้น ใช้บริการ “เดลิเวอรี” สั่งสินค้าและอาหารมากขึ้น รวมถึงการซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน ทำให้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา จำนวนขยะที่เกิดจากการใช้บริการเดลิเวอรีและซื้อกลับบ้าน จึงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาเก็บขยะเพิ่มขึ้น และยังทำให้จำนวนขยะสะสมเพิ่มมากขึ้นด้วย

ดังนั้น ประชาชนในชุมชนจึงต้องมีมาตรการในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเริ่มต้นจากแต่ละครัวเรือนต้องมีการคัดแยกประเภทขยะเบื้องต้น โดยต้องคัดแยกขยะที่คาดว่าติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือถุงมือ ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ออกจากขยะประเภทอื่น โดยเก็บใส่ถุงขยะสีแดง สีส้ม หรือใส่ถุงสีดำแยกโดยมีป้ายติดว่าเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานเก็บขนขยะทราบว่าเป็นขยะชนิดใด จะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงขยะประเภทอื่น ๆ ด้วย เมื่อมีขยะมากขึ้น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนให้ช่วยกันลงมือทำ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระของพนักงานเก็บขยะ ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และลดการแพร่เชื้อ COVID – 19 ในชุมชนด้วย

Tags: , , , , , ,

อื่นๆ

เมนู