การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนมิถุนายน 2564

จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตประกอบกิจการต่างๆ ตามปกติได้ ส่งผลให้มีรายได้ลดลง และเศรษฐกิจไม่ขับเคลื่อน
ทางคณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคระบาด โควิด – 19 และพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางป้องกันตัว และการจัดการสถานที่ต่างๆให้มีความปลอดภัย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้เหมือนเดิม
ทั้งนี้ ทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการทำสบู่เหลวล้างมือ เพื่อเป็นแนวทางในการลดรายจ่าย และอาจจะทำเป็นกิจกรรมยามว่าง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน หรือสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นสินค้าโอทอปของชุมชน

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู