ข้าพเจ้านางสาวเนตรนภา หมวกไธสง นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พวกเราผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิด-19ในพื้นที่ตำบลในเมือง โดยการไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนว่าช่วงโควิดเป็นอย่างไรบ้าง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่เหลวเพื่อไว้ล้างมือและไว้สร้างอาชีพสำหรับบางคนที่ต้องการหารายได้

เนื่องจากช่วงโควิดนี้การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม

https://youtu.be/4bBTrLAFmQ0

อื่นๆ

เมนู