ข้าพเจ้านางสาวสิดาพร จิตไทย ประเภทนักศึกษาหลักสูตรMS03

เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นในเดือนมิถุนายม จึงได้รับมอบหมายงาน ในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายงาน ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ประชุม วางแผนการทำงานเกี่ยวกับการทำสบู่เหลว ป้องกันโควิด-19และยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

สิ่งที่ใช้ในการทำสบู่เหลวมีดังนี้

1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) 1กก.

2. หัวเชื้อ N 8000 1กก.

3. ผงฟอง (ละลายน้ำก่อน) 1ขีด

4. ผงข้น (ละลายน้ำก่อน) 4ขีด

5. กันบูด (ขวด 15cc) 1ขวด

6. น้ำหอม (ขวด 30cc) 1ขวด

7. สี (ละลายน้ำก่อน) 1ห่อ

8. น้ำ 8กก.

9. K.D. (100กรัม) 1ขวด

วิธีการทำสบู่เหลว

1. ให้นำผงฟองแช่น้ำ 1 ถ้วยไว้ก่อนจนละลายเป็นน้ำใส

2. ให้นำผงข้นแช่น้ำหรือใส่ขวดเขย่าจะทำให้ละสายเร็วขึ้นจนเป็นน้ำใส เหมือนกัน

3. จากน้ำนำหัวเชื้อข้อ 1 + 2 และผงฟอง (ที่ละลายไว้แล้ว) เทรวมผสมกันและใช้ไม้พายกวนไปทางเดียวกัน 20 นาที

4. หลังจากนั้นค่อย ใส่น้ำทีละ 1-2 . กใส่ไปกวนไปเรื่อย จนครบน้ำที่กำหนดไว้ตามสูตร (ห้ามลดน้ำโดยเด็กขาด)

5. เมื่อใส่น้ำครบแล้วให้ใส่ KD และผงข้น (ที่ละลายไว้แล้ว) และคนให้เข้ากันอีก 10 นาที

6. เติมสีกลิ่นและกันบูด (สีให้ละลายน้ำก่อน) เป็นอันเสร็จขั้นตอน

7. ทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้ฟองยุบจะให้เนื้อสบู่สวยงามจากนั้นจึงนำมาบรรจุขวดและใช้งานได้เลย

จากการที่ได้ลงพื้นที่พาคนในชุมชนทำสบู่เหลวนั้นทำให้คนในชุมชนชอบมากๆ นำกลับบ้านกันหลายขวดและบางคนจะนำวิธีการทำไปทำขายเพื่อหารายได้เสริม ดังนั้นจะตรงกับที่คาดหวังไว้ว่าให้คนในชุมชนนำไปสร้างรายได้ต่อ

อื่นๆ

เมนู