ร้านเติมรักโมเดล

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนกรกฎาคม 2564

          ในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ถึงจุดวิกฤต เนื่องจากเทศสบาล ต้องรับกำจัดขยะมากถึง 100   ตันต่อวัน จาก 18 พื้นที่ โดย 17 พื้นที่รอบนอกมีขยะ 60   ตัน ในขณะที่ตำบลในเมืองมีขยะสูงถึง 40 ตันต่อวัน ซึ่งถ้าหากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข หลุมฝังกลบขยะก็จะเต็มในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ทางทีมงานจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข โดยนำโครงการ ร้านเติมรักเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นร้านในรูปแบบร้านรีฟิล ทางร้านจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่เหลว น้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์มาเติม ซึ่งทางร้านจะมีการขายทั้งทางหน้าร้านและระบบออนไลน์ ที่ระบบสมาชิกสามารถสั่งซื้อ แล้วทางร้านจะนำสินค้าไปส่งแบบเดลิเวอรี่ โดยคิดราคาตามชนิดและปริมาณที่ลูกค้าเติม

ร้านเติมรัก จะนำหลักการ 3Rs เข้ามาช่วย ได้แก่ reduce reuse recycle เพื่อช่วยในการลดการเพิ่มปริมาณขยะ และสามารถนำขยะรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ นำส่งให้กับโรงงาน เพื่อหลอม และขึ้นรูปใหม่

การจัดการขยะข้างต้นนอกจากจะช่วยในการลดปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนได้ลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกลงจากท้องตลาด รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกของร้านด้วย

ทางทีมจึงนำโครงการร้านเติมรักโมเดล เข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาทอน 2021 ซึ่งผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ของรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู