1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องย้อมผ้าไหม สีไม่ตก ผ้านิ่ม ผ้าหอม ด้วยนวัตกรรม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องย้อมผ้าไหม สีไม่ตก ผ้านิ่ม ผ้าหอม ด้วยนวัตกรรม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าและคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตำบลลำดวนทั้ง 18 หมู่นั้น พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหม เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น การทอผ้าไหมสมัยก่อนเป็นการทอผ้าไหมไว้ใช้เอง การทอผ้าไหมมัดหมี่สมัยก่อนจะไม่มีลวดลาย ขั้นตอนการผลิตจะเริ่มจากปลูกต้นหม่อน เลี้ยงไหม ผลิตเส้นไหมเอง เรียกว่า “ไหมบ้าน” นอกจากนี้ ปัจจุบันชาวบ้านมีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมา มีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ผ้าโฮล ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้ายกขิตโบราณ ผ้าสไบ เป็นต้น

 

 

 

จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำ เดือนสิงหาคม ทำให้ทราบถึงกระบวนการการผลิตผ้าไหม ในทุกๆขั้นตอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะขั้นตอนการย้อมผ้าไหม มีการใช้สี 2 แบบคือ สีจากธรรมชาติ ได้แก่ แก่นขนุน ให้สีเหลือง เปลือกมะขาม ให้สีน้ำตาลแดง  เป็นต้น และสีเคมี  การย้อมผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทำด้วยความปราณีต เพื่อให้ได้สีที่มีความสม่ำเสมอ ชัดเจนตามความต้องการ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมใช้สีเคมีในการย้อมเส้นไหม แต่เนื่องจากชาวบ้านยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการย้อมผ้าไหม การถนอมผ้าไหม ทำให้ปัญหาที่พบ คือ ผ้าไหมสีตก ผ้าแข็ง ไม่นุ่ม ไม่หอม เส้นไหมเสื่อมคุณภาพ ผ้าไหมไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ข้าพเจ้าและคณะทีมผู้ปฎิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการทอผ้าไหม และปัญหาที่พบของชาวบ้านตำบลลำดวน ดังนั้นได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องย้อมสีให้ติดทน สีไม่ตก ทำผ้านิ่ม ผ้าหอม ด้วยนวัตกรรม ให้แก่ชาวบ้านในตำบลลำดวน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถนำไปแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

                   

ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผ้าไหมทอมือ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมการย้อมสีเส้นไหม การอาบน้ำยาซักผ้าไหม และวิธีการถนอมผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวน กลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน การย้อมผ้าไหมและการอาบน้ำยาซักผ้าไหม จากนวัตกรรมเป็นการสกัดจากธรรมชาติ สกัดจากโปรตีนไหม 100% ทำให้ผ้าไหมนุ่ม หอม และที่สำคัญช่วยถนอมผ้าไหม ยืดอายุการใช้งาน ทำให้ผ้าไหมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 18 หมู่บ้านเป็นอย่างดี ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาในกระบวนการการย้อมผ้าไหม การผลิตผ้าไหมทอมือให้มีคุณค่า และคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู