จากสถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการติดเชื้อก็ค่อนข้างง่าย ทำให้การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควร ซึ่งทำให้ช่วงที่ผ่านมาทางคณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และทีมปฏิบัติงานต้องมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ google meet ในการประชุม พูดคุย ประสานงานและหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้สามารถดำเนินต่อไปได้

จากการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากการจะเข้าลงพื้นที่แต่ละครั้งค่อนข้างมีอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากเป็นฤดูฝนก็ดี เพราะเมื่อเกิดฝนขึ้นจากที่ขอเข้าพื้นที่ได้แล้วก็จะต้องมีการเลื่อนออกไป เนื่องจากเมื่อเกิดฝนทำให้จุดที่ทางทีมงานปักหมุดไว้เกิดน้ำขังถ้าขุดมีโอกาสที่ดินในจุดนั้นจะเกิดการทรุดตัวและทำดินจุดนั้นถล่มได้ แต่ที่เป็นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่ของการทำงานในเดือนนี้คือเรื่องของการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เนื่องจากทางผู้นำชุมชุนและคนในชุมชนค่อนข้างมีความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 การจะให้คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเข้าไปทำงานจึงต้องมีความระมัดระวังและเข้มงวดในการดูแลและเฝ้าระวัง

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและทีมงานได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของคนในชุมชนและผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จึงได้มีการนำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหล่านี้ เพื่อช่วยบรรเทาให้กับคนในชุมชน

                    

อื่นๆ

เมนู