1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : กิจกรรมการย้อมสีผ้าไหม การอาบน้ำยาผ้าไหม กระบวนการทอผ้า และการอบรมเป็นตัวแทนระดับภาค ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS02 : กิจกรรมการย้อมสีผ้าไหม การอาบน้ำยาผ้าไหม กระบวนการทอผ้า และการอบรมเป็นตัวแทนระดับภาค ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

ทางอาจารย์ที่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี ที่มาบรรยายและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในพิธีฝึกอบรม ในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีให้สีสดและสีไม่ตก และการอาบน้ำยาโปรตีนไหมใช้สำหรับผ้าไหม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการย้อมสี

ต้มน้ำอุ่นแล้วนำสีมาละลาย พอละลายเข้ากันแล้วใส่น้ำส้มสายชูลงไป ผสมให้เข้ากัน แล้วนำเส้นไหมมาลงแช่ แล้วบีบนวดเส้นไหม แล้วนำมาใส่หม้อต้ม กลับเส้นไหมไปมา ให้ความร้อนเข้ากันกับเส้นไหมและให้สีสม่ำเสมอ ประมาณ 30 นาที แล้วนำเส้นไหมไปล้างน้ำซันไลต์ พอล้างเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าอีก 2 – 3 ครั้ง แล้วนำขึ้นมาบิดให้ หมาด ๆ สุดท้ายนำเส้นไหมไปกระตุกให้แห้ง

   

  

วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอาบโปรตีนไหม

  1. น้ำ 4 -5 ลิตร
  2. น้ำยาซักผ้าโปรตีนไหม 2 ช้อนโต๊ะ
  3. สารส้มตวง 1 กำมือ
  4. ผ้าไหม 1 ผืน
  5. เตารีด (ไม่ใช่เตารีดไอน้ำ)

ขั้นตอนการอาบน้ำยาโปรตีนไหมใช้สำหรับผ้าไหม

แช่ผ้าไหม กลับไปกลับมา ห้ามบีบ ยกมาแช่ในน้ำที่ผสมสารส้ม ประมาณ 1 – 2 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด ยกผ้ามาผึ่งแดดให้แค่หมาด ๆ แล้วเอารีดให้เรียบ

ขั้นตอนการมัดหมี่

การมัดหมี่เป็นการทำผ้าไหมให้เป็นลายและสีสันต่างๆตามแบบหรือลายที่ได้ออกแบบไว ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบลายที่เป็นแบบลายโบราณและแบบที่เป็นลายประยุกต์ โดยการมัดเส้นไหมให้เป็นลวดลายที่เส้นพุ่งด้วยเชือกฟางมัดลายแล้วนำไปย้อมสี แล้วนำมามัดลายอีกแล้วย้อมสีสลับกันหลายครั้ง เพื่อให้ผ้าไหมมีลวดลายและสีตามต้องการ เช่น ผ้าที่ออกแบบลายไว้มี 5 สี ต้องทำการมัดย้อม 5 ครั้ง เป็นต้น

ขั้นตอนการทอผ้า

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นไหม 2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอ(เครื่องทอ) หรือแกนม้วนด้านยืน อีกชุดหนึ่งคือ “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้านั้นขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอที่ได้ทำการมัดหมี่ไว้

ลักษณะลายผ้าของชุมชนตำบลลำดวน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสวยงามมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอเป็นผืนผ้า ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน จุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น เป็นลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม เป็นลวดลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใช้วิธีการมัดหมี่และทอแบบดั้งเดิม อาจเปลี่ยนแปลงสีสันได้ตามความต้องการ ได้แก่ ผ้าโฮล  ผ้าหางกระรอกคู่  ผ้าขาวม้าไหม ผ้าขาวม้าฝ้าย  ผ้าโสร่ง ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่  และผ้าพันคอ ลักษณะลายผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามแบบฉบับของคนไทยชาติพันธุ์ไทยเขมรท้องถิ่นอีสานใต้ ต่อมาได้มีพัฒนาลายและสีผ้าตามความต้องการของตลาดโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้

ผ้าไหมลายโฮล คำว่า “โฮล” เป็นภาษาเขมร แปลว่าไหล อันสื่อความหมายถึง การไหลมาเทมาของเงินทองเกียรติยศ ชื่อเสียง และความมั่งคั่งของผู้สวมใส่ ผ้าไหมโฮล ยังหมายถึง ผ้าไหมลายน้ำไหลซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลลำดวนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นผ้าไหมโบราณที่อยู่คู่กับชาวบ้านตำบลลำดวนถึงปัจจุบัน

 

วันที่ 9/8/64  เข้าร่วมออนไลน์กิจกรรมอบรม     1. องค์ประกอบของ Pitching : ความหมาย, กรณีศึกษา และองค์ประกอบที่สำคัญในการ Pitching 2. การสืบค้นข้อมูล : การเตรียมข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการนำเสนออย่างมีคุณภาพ  3. Pitch deck : เทคนิคการทำ Slide อย่างมืออาชีพ 4. Storytelling การเล่าเรื่องให้เป็นที่น่าสนใจ น่าจดจำ ตรงตามวัตถุประสงค์  5. Mins Pitching ซึ่งให้แต่ละทีมนำเสนอในเวลา 3 นาที เพื่อรับคำแนะนำ จากวิทยากร – ให้แต่ละทีมเตรียมข้อมูล รูปภาพ ที่มีทั้งหมดมาร่วมทำ Workshop – ช่วง Workshop โดยแยกห้อง Breakout room ซึ่งทีมที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 ทีมเป็นตัวแทนแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปสู่เวทีระดับประเทศ

 

อื่นๆ

เมนู