ในเดือนสิงหาคมนี้ คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขนาดนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทางคณะผู้จัดทำก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และในเดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 5 หลุมตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการลงสำรวจพื้นที่บ้านทั้ง 5 หลังที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อหาบริเวณที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ และได้เริ่มขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน อุปสรรคในการขุดหลุมในเดือนนี้คือในบางวันฝนตกก็ไม่สามารถขุดหลุมได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้การขุดหลุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี สำเร็จลุล่วงทั้ง 5 หลุม หากมีชาวบ้านคนไหนมีความสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติม ทางคณะผู้จัดทำก็มีความยินดีไปอบรมให้ความรู้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและสามารถช่วยทำเพราะเป็นการดีที่คนในพื้นที่เห็นว่ามีประโยชน์และสนใจที่จะทำเพิ่มเติม

ในวันที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาการจัดการและคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ ได้มีการจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่กักตัวตามมาตรการ คัดกรองและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

       

     

 

อื่นๆ

เมนู