ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนสิงหาคมนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกระสัง และผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานประจำเดือน และได้ติดตามงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้วทั้งหมด 10 หลุมตามเป้าหมายหรือไม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้การดำเนินงานในเดือนนี้ค่อนข้างเสี่ยงในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทางผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านได้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน และล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง ได้ทำการลงพื้นจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านตำบลกระสังในช่วงโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู