ธนาคารน้ำใต้ดินถือเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ราบลุ่มเป็นอย่างมากเพราะธนาคารน้ำใต้ดินมีประโยชน์หลายด้านต้องต่อภาคการเกษตรเเละชุมชนอาทิเช่นช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียน้ำขังและฟื้นฟูพื้นที่แห้งแล้งทางการเกษตรโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้าพเจ้าและทีมงานพบเห็นผลกระทบเหล่านี้ต่อประชากรในพื้นที่เหล่านี้จึงได้มีการวางแผนโดยการนัดประชุมทีมงานเพื่อทำการเข้าพื้นที่สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยการติดต่อกับผู้นำชุมชนเพื่อชี้จุดในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจากนั้นจึงขอความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เพื่อเข้าทำการปักหมุดหมายในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและรณรงค์ให้ประชากรในพื้นที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาร่วมกับโครงการอาทิขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วและยางรถยนต์ที่ใช้แล้วจึงเกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการกับชุมชนทำให้เพิ่มความสามัคคีมากขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้คนในชุมชนการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีมาตรการในการวัดระยะห่างในการทำงานไม่รวมตัวกันมากจนเกินไปเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บอกว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับชุมชนและประชากรในพื้นที่ไม่มากก็น้อย

อื่นๆ

เมนู