การปฏิบัติกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2564
โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยนางสาวณิชชยาดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

🔸 7 สิงหาคม 64 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลของลพืชและเกษตรกรในท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านและลงพื้นที่ปักตำแหน่ง เพื่อกรอกรายละเอียดลงในระบบ CBD

🔸 8 – 13 สิงหาคม 64 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้ลงพื้นที่หาวัสดุเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ ได้แก่ ขวดพลาสติก(ได้นำขวดมากรอกน้ำไว้) ยางรถยนต์ เศษอิฐ เป็นต้น และได้มีการขุดบ่อทั้งหมด 10 บ่อ

🔸14 สิงหาคม 64 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าไปประชุม ณ สถานที่นัดหมายได้ จึงได้มีการจัดประชุมทีมผ่านระบบ Google Meet นำโดยอาจารย์ผู้ดูแลตำบลได้จัดประชุมกับทีมงานเพื่อชี้แจง พูดคุยถึงความคืบหน้าของการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวัตถุประสงค์หลักคือ ครบ 10 บ่อ ภายในเดือนสิงหาคม 64 และได้พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

🔸 15 – 16 สิงหาคม 64 ลงพื้นที่ดำเนินการนำวัสดุ ต่างๆ ที่เตรียมไว้ลงบ่อเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เสร็จสิ้นทั้งหมด 10 บ่อ ภายในเดือนสิงหาคม 64 โดยมีวิธีการดังนี้

1. เจาะสะดือตรงกลางบ่อที่ขุดไว้ ด้วยความลึกประมาณ 20 ซม. แล้วนำหินกรวดเทใสพอสมควร

2.นำยางรถทั้ง 2 เส้นลงไปวางไว้กลางบ่อโดยใส่ลงไปที่ละเส้น จากนั้นนำท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้วลงไปวางกลางยางรถ แล้วนำหินเรียงใส่ลงไปที่จุดศูนย์กลางระหว่างท่อกับยางรถเพื่อยึดท่อพีวีซีไว้ (การใส่ยางรถใส่เส้นแรกลงไปก่อนแล้วนำหินเรียงใส่ถึงปากยางแล้วค่อยนำเส้นที่สองใส่ตามลงไปแล้วใส่หินเรียง)


3. หลังจากเอาหินเรียงใส่เพื่อยึดท่อเต็มยางรถแล้ว นำหินเรียงใส่ลงไปสลับกับขวดพลาสติกและขวดแก้วต่างๆที่หามาได้ อาทิเช่น ขวดโค้ก แป๊บซี เอ็มร้อย กระทิงแดง เป็นต้น โดยเมื่อใส่ลงไปแล้วเราจะไม่ใส่เต็มบ่อ เก็บพื้นที่ไว้จากปากบ่อประมาณ 10 เซนติเมตร

4. นำผ้าไนล่อนสีฟ้ามาวางปิดทับปากบ่อให้เต็มโดยวางผืนแรกฝั่งซ้ายของท่อพีวีซี ผืนที่สองวางฝั่งขวาและตัดขอบกลางของผ้าไนล่อนผืนที่2 เพื่อสอดกับท่อพีวีซี

5. นำหินละเอียดเททับผ้าไนล่อนที่ปูเอาไว้เกลี่ยหินให้สวยงาม(การเทหินจะต้องเทให้ต่ำกว่าพื้นดินเพื่อที่น้ำจะได้ไหลลงบ่อได้สะดวก) หลังจากนั้นนำท่อพีวีซีต่อ 3 ทางเสียบไว้ด้านบนขอท่อที่ใส่ลงไปในบ่อเพื่อเป็นการระบายอากาศทำให้น้ำไหลเวียนได้ดี


6. เก็บรายละเอียดงานโดยการพับเก็บส่วนที่เกินจากปากบ่อของผ้าไนล่อนเข้า แล้วขุดดินบริเวณปากบ่อปิดทับผ้าในล่อนที่เราเก็บแล้วใช้จอบตบๆหน้าดินให้แน่น เป็นอันเสร็จสิ้น

🔹 นอกจากนั้น ดิฉันและทีมงานได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2 โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ ส่งให้ส่วนกลางเพื่อพัฒนาต่อไป

– สิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู