จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้สถานการณ์ในอำเภอกระสังไม่ปกติ และในตำบลบ้านปรือ ได้มีการจัดตั้งสถานที่ตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สำหรับดูอาการของบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อยู่หลายแห่ง พวกเราชาว u2t ตำบลบ้านปรือและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปันเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่สถานที่คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในตำบลบ้านปรือ

ในเดือนสิงหาคมนี้ คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำโดยท่าน ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขนาดนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา เดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 5 หลุมตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

ประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่คนในพื้นที่จะได้ก็คือ
1.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง     เพราะช่วยให้บริเวณที่ทำและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นดินที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
2.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
3.แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง
4.แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู