ข้าพเจ้านางสาวภิชญาพร สายบุตร     ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคมแจกไข่ไก่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท รอบนี้ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะการแพร่ระบาดของโควิทเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งอาจารย์และผู้ลงพื้นที่เห็นถึงความเดือดร้อนภายในชุมชนจึงได้เสนอความคิดเห็นว่าจะทำกิจกรรมแจกไข่เพื่อให้ชาวบ้านมีไข่ไก่ไว้บริโภคและช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ด้วย

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแจกไข่ คือ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านหนองบัว ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียน คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการขออนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ใหญ่บ้านในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ และได้มีวิธีป้องกันโควิทด้วยการวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู