ดิฉัน นางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม

ได้เข้าร่วมประชุม วันที่ 14 สิงหาคม 2564  ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่งหัวหน้าโครงการและทีมงานได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานตำบลสูงเนินได้นัดหมายกันลงพื้นที่ บ้านหนองม่วง หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมและหาอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ตอนนี้ค่อนข้างระบาดแพร่หลายในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยการเว้นระยะห่าง สวมใส่แมสขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานได้นัดหมายกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เตรียมขุดหลุมไว้แล้ว ต่อมาทำการรองก้นหลุมด้วยวัสดุประเภทหินใหญ่ สูงประมาณ 30 ซม. ตั้งท่อ PVC (ท่ออากาศ) ขึ้นตรงกลาง จากนั้นใส่ยางล้อรถ หินใหญ่คละ ขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วต่าง สูง 1.30 เมตร เพื่อขยายพื้นที่ซับน้ำ ปูผ้ามุ้งหรือผ้าตาข่ายบนหินใหญ่คละขนาด เพื่อป้องกันไม่ให้หินเกล็ดที่โรยในขั้นตอนต่อไปหล่นลงไปในช่องว่างของหินใหญ่ และป้องกันเศษใบไม้ใบหญ้าที่ไหลมากับน้ำ แต่หินเกล็ดจะโรยประมาณ 20 เซนติเมตร  เช่นเวลาที่น้ำฝน ที่ตกลงมาบนพื้นดินจำนวนมากเกินกว่าที่บ่อใช้รองรับน้ำฝนได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หากสะสมนานจะกลายเป็นน้ำเสีย หลักการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด คือการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยมีเป้าหมายสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดการไหลบ่าของน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การเก็บน้ำด้วยวิธีนี้ จะไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยตรง

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

1.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน

3.แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด่านล่าง

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตลอดจนคณะทีมงานตำบลสูงเนินทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

วิดิโอประจำเดือนสิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู