ในเดือนแรกมีการนัดหมายประชุมเพื่อวางแผนงาน โดยท่านคณบดีวิทยาการจักการ ท่านได้ให้นโยบายและแผนมาเกี่ยวกับธนาคานน้ำใต้ดิน แล้วได้ลงพื้นที่สำรวจประชากรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ถึงเมษายนแล้วได้กรอกแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(01)และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(02)ลงในระบบ U2T ค่ะ
             ช่วงเดือนพฤศภาคมสำหรับนักศึกษาได้รับมอบหมายการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะ
             ส่วนเดือนมิถุนายน ได้สำรวจพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้พบปะกับประชากรในพื้นที่และได้เว้นระยะห่างในการทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
              เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การดำเนินงานในทุกส่วนมีข้อจำกัด ทางคณะผู้จัดทำได้ประชุมวางแผนการทำงานผ่าน google meet เพื่อหารือในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และได้โทรประสารงานกับผู้นำในชุมชนถึงมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในขั้นตอนการขุดหลุมทั้ง 5 หลุม

              วันที่12สิงหาคมวันแม่ที่ผ่านมา นำโดยคณบดีคณะวิทยาการจักการได้นำสมาชิกตำบลบ้านปรือไปแจกถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ที่รักษาตัวในสถานการณ์โควิดที่วัดอินทบูรพา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

              14 สิงหาคม 2564 อาจารย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบGoogle Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานภายในเดือน ส.ค.-ก.ย. รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และสอบถามติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกดำเนินงานการขุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ทำการดำเนินงานลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 5 หลุม ณ บ้านปทุมเมฆ  ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู