ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


บทนำ

       คณะปฏิบัติงานU2T ตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกันกับคนในชุมชนร่วมกันออกแบบลายเสื่อกก ตราสินค้า และป้ายแท็กซ์สินค้าให้กับคนในชุมชน

 

     เนื้อเรื่อง

   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 คณะปฏิบัติงานU2T ได้ลงพื้นที่ ศาลาหมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ตำบลไทยเจริญ เพื่อร่วมกันออกเเบบลายเสื่อกก ตราสินค้า เเละป้ายเเท็กซ์สินค้า  ให้กับคนในชุมชนตำบลไทยเจริญ ไว้จัดจำหน่ายสินค้า   ในการออกเเบบตราสินค้า ได้นำเอาสิ่งที่โดดเด่นในตำบล สัญลักษณ์ วัฒนธรรม โบราณสถาน ที่มีในตำบล เป็นสื่อในเเบบตราสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักในเเบบตำบลไทยเจริญ  ซึ่งในการหาข้อสรุปผล ได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ในการเเสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปผล ที่เป็นไปอย่างราบรื่น เเละนำพัฒนาต่อไป เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

 

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู