การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางคณะผู้จัดทำตำบลบ้านปรือ ได้ประชุมวางแผนกันว่าจะทำการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 5 หลุม โดยผู้ดำเนินงานได้ประชุมวางแผนและได้ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมและพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ดำเนินงานให้ได้มากที่สุด

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การดำเนินงานในทุกส่วนมีข้อจำกัด ทางคณะผู้จัดทำได้ประชุมวางแผนการทำงานผ่าน google meet เพื่อหารือในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และได้โทรประสารงานกับผู้นำในชุมชนถึงมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในขั้นตอนการขุดหลุมทั้ง 5 หลุมมีทั้งหลุมที่ขุดง่ายและขุดยากแตกต่างกันออกไป และในวันที่ 12 สิงหาคมพวกเราชาว u2t ตำบลบ้านปรือและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปันเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่สถานที่คัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในตำบลบ้านปรือ

ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สามารถทำให้น้ำไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งการทำธนาคารน้ำไต้ดินยังช่วยทำให้ดินชุ่มชื้นและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารน้ำเกิดตาน้ำ (ทางน้ำเล็กๆที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย)

     

อื่นๆ

เมนู