1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : กิจกรรมการทำผ้าย้อมสี การอาบน้ำยาผ้า และการทำผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS02 : กิจกรรมการทำผ้าย้อมสี การอาบน้ำยาผ้า และการทำผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

กิจกรรมทำผ้าย้อมสี และ การอาบน้ำยาผ้า คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ วิทยากรให้ความรู้ และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมทำผ้าย้อมสี และ การอาบน้ำยาผ้า ให้กับกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน ซึ่งทาง สมาชิกกลุ่มทอผ้าต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ อีกทั้งสามารถนำกลับไปอบรมให้แก่ชุมชนของตนได้ด้วย

“กระบวนการทำผ้าไหม.” การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวตำบลลำดวนที่ทำกันมาอย่างยาวนาน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหมและทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน เป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวตำบลลำดวน เริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อน ดูแลรักษาให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพดี ช่วงเวลาและตำแหน่งการเก็บเกี่ยวใบนั้นสำคัญมาก แต่ละใบก็มีความเหมาะสมสำหรับตัวไหมในแต่ละช่วงวัย ในส่วนของการเลี้ยงไหม กระด้งเป็นภาชนะในการเลี้ยงหนอนไหมในระยะฟักตัว วงจรชีวิตหนอนไหมจะอยู่ในกระด้งมีหน้าที่กินใบหม่อน เมื่อย่างเข้าสู่ไหมวัยแก่ จากนั้นจะหยุดกินใบหม่อน เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า ไหมสุก”  ลำตัวหนอนไหมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส

ถึง ระยะนี้จะต้องโยกย้ายตัวไหมไปไว้ในจ่อกระด้ง ถึงเวลาแล้วหนอนไหมจะสร้างรังโดการพ่นเส้นใยรอบตัวถักทอห่อหุ้มตัวเอง เป็นทรงวงรีหนอนด้านในจะพัฒนากลายเป็นดักแด้ ถึงเวลาคัดแยกรังไหมไปสู่กระบวนการสาวเส้นไหม การที่จะได้เส้นไหมที่คุณภาพดีนั้น ต้องพิถีพิถันคัดเลือกรังไหมที่สมบูรณ์ ไม่มีรู ไม่บวม ไม่บุบ ไม่เกิดเชื้อรา ไม่ด้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้เส้นไหมที่กลมมีขนาดสม่ำเสมอทั้งเส้น กระบวนการการดึงเส้นไหมออกจากรังไหมด้วยโปรงสราวกับไม้คืบ โดยความร้อนจากน้ำร้อนจะทำให้เปลือกรังอ่อนตัวลง จนสามารถดึงเส้นใยออกมาได้ ลักษณะคล้ายเส้นด้าย เพื่อเส้นไหมที่สาวเรียงระเบียบจึงต้องผ่านวิธีการกรอ และการทำไจไหม เพื่อนำเส้นไหมที่ได้มาย้อมสี  เมื่อย้อมจนได้สีที่ต้องการก็นำมาทอไหมด้วย “กี่” เป็นเครื่องมือทอผ้าไหม ทอจนกลายเป็นผ้าไหมผืนงาม

อบรมเป็นตัวแทนระดับภาค เนื่องจากทีมผการันดูล ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเเเข่งขัน Hackathon 2021 ในระดับภาค จึงได้รับการเข้าร่วมรับฟังอบรม pitching class จากท่านวิทยกรมืออาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเเข่งขัน Hackathon 2021 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ pitching เช่นการสืบค้นข้อมูล เทคนิคการทำไสลด์ เทคนิคการเล่าเรื่องให้เป็นที่น่าสนใจ และ 3 mins pitching

  

 

 

 

อื่นๆ

เมนู