ข้าพเจ้านางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์        ประเภทนักศึกษา

พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

    ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชนในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ ภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีการออกความคิดเห็นร่วมกันออกแบบตราสินค้า (โลโก้) ให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชน และได้สร้างเพจให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกของตำบลไทยเจริญเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์เสื่อกกของชุมชนออกไปสู่โลกออนไลน์และจะได้มีการพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของตำบลไทยเจริญ

 

อื่นๆ

เมนู