ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากการประชุมได้หาข้อมูลต่างๆ
ในชุมชนในการออกแบบทุกคนได้ร่วมเเสดงความคิดเห็นถึงการออกแบบตราสินค้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นในตำบลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมและมีคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ทุกคนในกลุ่มได้ให้ความร่วมมือกันดีมากผลงานออกแบบตราสินค้าได้ผลเป็นเอกฉันท์การประชุมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

 

 

อื่นๆ

เมนู