ข้าพเจ้านางสาวรัตนา สีลาพล ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัวได้ลงพื้นที่แจกไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจชาวบ้านตำบลหนองบัวในช่วงโรคระบาด Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานจึงได้ร่วมประชุมหาลือและตกลงกันว่าเดือนสิงหาคมนี้เราจะทำกิจกรรมแจกไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และนอกจากการแจกไข่แล้วทางอาจารย์และทีมงานยังได้ให้ความรู้และการป้องกันเชื้อไวรัสอีกด้วย ในการทำกิจกรรมแจกไข่นี้ทางเราได้มีการวัดอุณหภูมิและล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะให้ชาวบ้านเข้าไปรับไข่และฟังการอบรม                                                           จากการสอบถามและพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับวิถีชีวิตในช่วงโรคระบาดนี้ชาวบ้านก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาดรอบนี้ค่อนข้างหนักมาก ทำให้ขายของไม่ดี ทำมาหากินลำบากเป็นต้น หลังจากที่แจกไข่เสร็จทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานก็ลงพื้นที่ดูผลผลิตของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว หรือพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ขายค่ะแต่ชาวบ้านตำบลหนองบัวยังโชคดีค่ะที่ยังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อพืชผลทางการเกษตรไปขายทำให้ชาวบ้านยังพอมีรายได้ในช่วงนี้ และทางทีมผู็ปฏิบัติงานตำบลหนองบัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนค่ะ

 

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู