ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายน 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังทราบถึงปัญหาของโรคโควิด-19 และได้วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และวางแผนการทำงานอย่างปลอดภัยและโทรปรึกษากับชาวบ้านเรื่องการไปพื้นที่เสี่ยงหรือไปไหนมาที่ทำให้ส่งการแพร่บาด

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังได้วางแผนการลงพื้นที่และการขุดหลุมอย่างต่อเนื่องทั้ง5หลุม ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ไขน้ำท่วมขัง หรือน้ำเน่าเสียภายในบ้านและได้ทราบถึงประโยชน์ต่างๆของการทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วย

ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลกระสังขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือและการโทรแจ้งเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

อื่นๆ

เมนู