การบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียก และการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนกันยายน 2564

การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นการนำขยะประเภทต่าง ๆ มาคัดแยกจากกัน เพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่

ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น ซึ่งบางชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ จึงต้องมีการคัดแยกเพื่อนำไปจำหน่ายหรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ ง่าย สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้เศษใบไม้ มูล สัตว์และซากสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง เศษอาหาร เป็นขยะที่มีเป็นจำนวนมากในครัวเรือน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขยะที่ต้องนำไปกำจัด ทางชุมชนจึงสนใจนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร

วัตถุดิบ

 1. เศษอาหาร 3 กิโลกรัม
 2. น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
 4. น้ำสะอาด 1 – 10 ลิตร

วิธีการทำ

 1. เตรียมถังมา เทเศษอาหารลงในถัง
 2. ผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลกันน้ำสะอาด คนให้น้ำตาลละลายเข้ากัน หากใช้กากน้ำตาลซึ่งค่อนข้างข้นควรกวนให้เข้ากัน
 3. ค่อย ๆ เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงไปในถังน้ำตาล และคนให้เข้ากัน
 4. เทน้ำที่ผสมกัน ลงในถังเศษอาหาร
 5. ปิดฝาให้สนิท (ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้) บ่มทิ้งไว้ 90 วัน

วิธีใช้

 1. ผสมน้ำ 1 : 400 รดราดโคน
 2. ผสมน้ำ 1 : 200 – 1000 ฉีดพ่นลำต้นและใบ

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ

 1. เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน และเป็นธาตุอาหารให้กับต้นพืช
 2. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
 3. ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ต้านทานโรคและแมลงได้
 4. ได้ผลผลิตพืชผักที่ปลอดสารเคมี

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู