1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การสำรวจพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

MS02 : การสำรวจพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกันยายน 

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อเรื่อง>>>ของดีในท้องถิ่นตำบลลำดวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนมพื้นถิ่นประเพณีท้องถิ่น พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น ซึ่งได้แบ่งทีมผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม  ในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า>>>ตำบลลำดวน จัดเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย สำหรับผักและผลไม้ มีความหลากหลายทั้งชนิดและสายพันธุ์ ทั้งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตำบลลำดวน และสายพันธุ์ที่นำเข้ามาเพาะขยายพันธุ์ ชาวบ้านตำบลนิยมปลูกเพื่อไว้รับประทานในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1-2 ต้น ไม่ได้ปลูกเพื่อจำหน่าย ดังนั้น ใน 1 ปีชาวตำบลลำดวนจึงมีพืชผักผลไม้ไว้รับประทานกันตลอดทั้งปี “แต่ไม่ได้ปลูกเพื่อส่งและจำหน่าย “

         

พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล ซึ่งจำแนกตามช่วงเดือน ดังนี้

ฤดูร้อน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม)

ฤดูฝน(ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม)

ฤดูหนาว  (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม)

                       

  ตาราง พืชและผลไม้ในท้องถิ่นที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาลในแต่ละเดือน

เดือน ผัก ผลไม้
มกราคม ต้นหอม  ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักชี  ผักกวางตุ้ง ดอกแค มะขาม มะเขือ กล้วย  ชมพู่  แตงโม ลูกตาล ละมุด ฝรั่งอ่อน สับปะรด  อ้อย
กุมภาพันธ์ ตะลิงปลิง แตงกวา ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาว  มะขามเปียก มะเขือเทศ    มะม่วงดิบ  หน่อไม้ ชมพู่ แตงโม มะม่วงดิบ มะขามเทศ กล้วย ลูกตาลอ่อน อ้อย สับปะรด
มีนาคม กวางตุ้ง คะน้า ฟัก ถั่วฝักยาว ใบมะขามอ่อน  มะม่วงดิบ แตงโม ขนุน กล้วยหอม  มะม่วง กล้วย
เมษายน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือพวง มะเขือเปราะ แฟง มะม่วง  ขนุน กล้วย ชมพู่
พฤษภาคม ชะอม ถั่วพู ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะนาว มะละกอดิบ  ขนุน ทุเรียน มะม่วง กล้วย
มิถุนายน มะเขือยาว มะเขือพวง ผักบุ้ง ชะอม ใบมะขามอ่อน ชะพลู คะน้า  ขนุน มะละกอสุก สับปะรด กล้วย
กรกฎาคม สายบัว  ยอดตำลึง ข่าอ่อน ผักกะเฉด มะนาว ข้าวโพด ผักแว่น มะขามอ่อน ชะพลู ขิงอ่อน  ส้มโอ  กล้วยหอม มะยม สับปะรด ฝรั่ง แตงโม น้อยหน่า อ้อย
สิงหาคม  มะขามอ่อน สายบัว ชะพลู ขิงอ่อน  ถั่วฝักยาว หัวปลี ผักกะเฉด ข้าวโพด  ฝรั่ง สับปะรด  มะยม ส้มโอ มะเฟือง น้อยหน่า กล้วย
กันยายน  สายบัว  บวบ ขิงอ่อน ดอกขี้เหล็ก ข้าวโพด กวางตุ้ง น้ำเต้า ผักกะเฉด หน่อไม้  มะยม ส้มโอ ฝรั่ง มะเฟือง  กล้วย   สับปะรด
ตุลาคม เผือก  ถั่วพู  ผักบุ้ง ผักกะเฉด หน่อไม้  มะเฟือง ฝรั่ง กล้วย  ขนุน
พฤศจิกายน เผือก ถั่วพู ข่าอ่อน ถั่วลิสง กระชาย มัน มะนาว  มะเขือยาว มะเขือเปราะ  สายบัว กล้วย ละมุด อ้อย มะละกอ  ฝรั่ง แตงโม มะขาม
ธันวาคม  ผักชี  กระชาย   ผักกาดขาว  มะรุม กล้วย พุทรา ฝรั่ง แตงโม สับปะรด อ้อย ชมพู่ มะละกอ  มะขามละมุด

 

อื่นๆ

เมนู