การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนกันยายน คณะผู้จัดทำได้มีการติดต่อไปยังผู้นำชุมชน เพื่อทราบถึงข้อปฏิบัติในการเข้าชุมชนเนื่องจากมีการอบรมและสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การเข้าไปในพื้นที่และทำกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางชุมชน เมื่อทราบถึงข้อปฏิบัติแล้วก็ได้มีการประชุมวางแผนวิธีการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้นได้ทำการอบรมสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับชาวบ้านที่มีความสนใจเข้ามาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาดูเพื่อนเว้นระยะห่าง ทุกคนที่มาต้องใส่แมส และมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาอบรม หลังจากอบรมเสร็จก็ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ตามหลังคาเรือนที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
– ยางรถยนต์  เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
– ขวดน้ำ เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
– เศษปูน เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
– ท่อ PVC เพื่อเป็นช่องระบายอากาศ
– ผ้าไนล่อน เพื่อเป็นตัวกรองไม่ให้เศษดิน หรือขยะเข้าไปอุดตันในบ่อ
– หินละเอียด เพื่อเป็นตัวกรองไม่ให้เศษดิน หรือขยะเข้าไปอุดตันในบ่อ
ขั้นตอนในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
1. ขุดหลุมความลึกตามความเหมาะสมของพื้นที่ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
2. ใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน), เศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์
3. นำท่อ PVC มาวางตรงกลางหลุมเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำขวดน้ำและเศษปูนมาใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม
4. คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วใส่หินละเอียดลงไปทับ เพื่อเป็นตัวกรองไม่ให้เศษดิน หรือขยะเข้าไปอุดตันในหลุม เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่ทำขึ้นมา
ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

   

       

 

อื่นๆ

เมนู