โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำโดยนางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564

💠 หลังจากดิฉันและทีมงานได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินครบ 10 บ่อแล้วนั้น พวกเราทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อเลือกสรรหลังคาเรือนที่เหมาะสมสำหรับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป โดยเราพิจารณาจากพื้นที่บริเวณรอบๆตัวบ้านนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งทำให้เกิดน้ำขังหรือไม่? และหลังคาเรือนที่มีลานซักล้างที่ไม่มีทางระบายน้ำออก ซึ่งเมื่อสำรวจเสร็จพวกเราทีมงานก็ได้ร่วมประชุมทีมเพื่อพิจารณาช่วยกันหาข้อสรุปในการเลือกหลังคาเรือนที่เหมาะสม รวมถึงช่วยกันแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เคยประสพในระหว่างการปฏิบัติงานสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 10 บ่อที่ผ่านมา และพวกเราทีมงานยังได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง

🔷 นอกจากนั้นพวกเราทีมงานยังได้ลงพื้นช่วยกันหาวัสดุเสริมเพิ่มเติมที่หาได้จากแหล่งชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้สำหรับการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ได้แก่ ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ เศษอิฐ เป็นต้น และได้มีการขุดบ่อไว้เพิ่มเติม

17 กันยายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู