ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

           ในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินงานปฎิบัติงานในการลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้ดำเนินการทะยอยทำในพื้นที่ตำบลกระสัง พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจที่ได้สำรวจก่อนหน้าที่มีความต้องการจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

        การลงพื้นที่ดำเนินการมีการโดยขุดหลุ่มให้มีความลึกที่ 1.2 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรและได้จัดเตรียมวัสดุที่หาได้จากพื้นที่  โดยมีการนำยางรถยนต์ ใส่ท่อ PVC ตรงกลาง เพื่อให้เกิดการระบายอากาศ พร้อมใส่หินเล็กๆพร้อมทั้งเศษอิฐบล๊อคลงไปเป็นฐานไม่ให้ท่อเอียงแล้วตามด้วยขวดแก้วที่หาได้จากพื้นที่ ปิดด้วยสแลนและกลบหน้าด้วยหินขนาดเล็ก โดยในการทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้บรรยายประโยชน์และวิธีการทำทุกขั้นตอนและตอบข้อสงสัยของชาวบ้าน พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนรายชื่อเพื่อให้ความรู้สำหรับคนที่มาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำงานในเดือนกันยายนผ่านไปด้วยดีเนื่องจากพี่ๆในกลุ่มประสานงานในการทำงานเป็นอย่างดี ทุกคนในกลุ่มมีความสามัคคีกันในการทำงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

           

               

        

อื่นๆ

เมนู