1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : พืชและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลแต่ล่ะเดือนของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

MS02 : พืชและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลแต่ล่ะเดือนของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเดือน กันยายน  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของดิฉัน นางสาวปานตะวัน  พ่อค้า (บัณฑิตจบใหม่)

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

   

จากการร่วมกันประชุมทางทีมงานได้แบ่งกันเก็บข้อมูล  ดังนี้  ได้จัดกลุ่มแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 10 คน ลงพื้นที่ตำบลลำดวน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว  1. ขนมพื้นถิ่น+ประเพณี🎎🎏  2. พืช+ผลไม้ 🍒🍓🍅  3. สถานที่จุดเช็คอิน  🎯  เพื่อจะนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ   พืช+ผลไม้ 🍒🍓🍅 ตามฤดูกาลแต่ล่ะเดือนว่ามีชนิดไหน  เกิดในช่วงเดือนไหนบ้าง  เพื่อนำมาแปรรูปเป็นขนม  อาหารพื้นถิ่น  ที่มีวัตถุดิบจากชุมชน  และจะนำมาต่อยอดเป็นสินค้าของฝากประจำตำบลต่อไป  เมื่อมีการจัดทริปการท่องเที่ยวขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้มีผลิตภัณฑ์  นำกลับบ้านติดไม้ติดมือไปฝากครอบครัว ญาติพี่น้อง  และอยากจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง  และบอกต่อแกคนอื่นให้เขาอยากพากันมาเที่ยวตำบลเราต่อๆไป

         

จากการไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน  พบว่าพืช +ผลไม้ 🍒🍓🍅  ในแต่ล่ะเดือนของตำบลลำดวน   ดังนี้

>>>>> หม่อน พันธุ์เชียงใหม่ 60”  หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์หม่อนผลสดที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะสำหรับบริโภคผลสดและแปรรูปสู่ระบบอุตสาหกรรม  หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์หม่อนผลสดที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้ว  ให้ผลผลิตผลสดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี  ผลมีขนาดใหญ่ และปริมาณกรดสูง เหมาะสมสำหรับบริโภคสดและการแปรรูป  ขยายพันธุ์ได้ง่าย  จากการสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าที่ดูแล ทางศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง  บ้านบุ  ตำบลลำดวน    ยังไม่ได้ขยายพันธุ์  ตอนนี้มีอยู่ประมาณ  2 ต้น  แต่จะมีอาจารย์จากกรุงเทพ นำพันธุ์เชียงใหม่ 60 มาให้ทดลองปลูกประมาณ 20 ต้น ผลผลิตจะออกผลในช่วงเดือนธันวาคม  – กุมภาพันธ์   :  

     

>>>>> หม่อนพันธุ์ บร. 60  สกลนคร  ซึ่งจะให้ผลผลิตทางใบ นิยมปลูกหม่อน เอาใบไปเลี้ยงหนอน  ทางศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง  บ้านบุ  ตำบลลำดวน จะให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกมาใช้พื้นที่ในการปลูกหม่อน เลี้ยงหนอนไหม ส่วนขี้ของหนอนไหม เราสามารถนำมาทำชาชง ได้แต่ต้องนำไปอบแล้ว  ตากแห้งก่อน  นิยมนำขี้ของหนอนไหม ในวัย 2 มาแปรรูป ลูกหม่อนจะออกผลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  :

  

>>>>> ตาล หรือภาษาเขมรเรียกว่า  ตะนอด  ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ผลติดกันเป็นกลุ่มแน่น ลักษณะของผลเป็นทรงกลมหรือเป็นรูปทรงกระบอกสั้น ผลเป็นเส้นใยแข็งเป็นมัน มักมีสีน้ำตาลถึงสีม่วงเข้ม ปลายผลมีสีเหลือง หรือมีสีเหลืองแกมดำคล้ำเป็นมันหุ้มห่อเนื้อเยื่อสีเหลืองไว้ภายใน ผิวผลเป็นมัน และผลมีขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร  จะนิยมนำผลตาลอ่อนมาขายตามท้องตลาด  จากการสอบถามชาวบ้านกระเจามีประมาณ  20 ต้น  จะปลูกอยู่ตามทุ่งนา  ให้ผลลผลิตทุกปี  แต่ผลอ่อนจะมีใน ช่วงเดือน ตุลาคม  – เมษายน  :  ถ้าปล่อยไว้นานจะทำผลแก่ และจะนิยมนำมาทำขนมตาลขาย

       

>>>>> ข้าวนาปี  ข้าวหอมมะลิ 105  เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก  คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข15 ซึ่งเป็นข้าวหนักมีอายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 120 วัน หากเราปลูกเร็วเกินไปก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้น หากปลูกช้าเกินไป ข้าวก็จะไม่สามารถสะสมอาหารได้เต็มที่ก่อนออกรวง ทำให้ผลผลิตลดลงนั่นเอง  จะออกรวงใน ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน :  ชาวบ้านจะประสบปัญหาของการขาดแคลนน้ำในการทำนา  ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ถึงตามเกณฑ์

>>>>>  ผลผลิตของ “ต้นขนุน”  ภาษาเขมรเรียกว่า  ขะเนิล นอกจากขนุนจะเป็นไม้มงคลนานแล้ว ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยอีกด้วย  ขนุนเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เนื้อขนุนสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้ และใช้ทำขนมได้หลายชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอดช่องสิงคโปร์ รวมมิตร กินกับข้าวเหนียวมูน หรือนำไปอบแห้ง ใช้กินเป็นของว่าง  ผลผลิตจะออกผล โดยดอกขนุนจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วง  ธันวาคม-มกราคม

>>>>> กล้วย ภาษาเขมรเรียกว่า เจก จะออกผลในตลอดทั้งปี ชาวบ้านนิยมนำมาทำข้าวต้มมัดในช่วงประเพณีแซนโฏนตางัยเบ็นตูจ , งัยเบ็นทม  และทานแบบสุกๆ  นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ  กล้วยตากแห้ง ได้ และสามารถนำมาทำของหวาน  และอาหารแกงกล้วยไว้ทานได้ ทุกเทศกาล   :

>>>  จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  ทำให้ทราบถึงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลลำดวนมากยิ่งขึ้น  จะเป็นชุมชนชนบทที่แห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืช + ผลไม้  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมปลูก 3 – 5 ต้น  เพราะน้ำที่มีตามแหล่งน้ำลำชีน้อยจะสูญขึ้นมาปลูกข้าวนาปี / นาปรังสะส่วนใหญ่  ผลผลิตพืชต่างๆจึงจะนิยมปลูกไว้ทานเล่น เช่น มะม่วง  มะละกอ  ฝรั่ง  กล้วย  ต้นตาล  เป็นต้น

>>>  หลังจาการสำรวจข้อมูลแต่ล่ะกลุ่มที่แบ่งงานกัน ทางทีมงานได้นำมาเขียนเป็นแต่ล่ะหัวข้อ  แล้วสรุปได้ดังนี้  1.ประเพณีประจำปี ทั้ง 12 เดือน  2.ชื่อขนมพื้นบ้านที่นิยมในแต่ล่ะเดือน  3.พืชและ ผลไม้ ที่จะนำมาแปรรูป  4. อาหารประจำถิ่น  ซึ่งอาหารแต่ล่ะอย่างจะนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาบริโภคตามฤดูกาลออกผลผลิต

 

      

วีดีโอสรุปกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู