การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนกันยายน เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดขอโรคไวรัสโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรงเกิดการแพร่ระบาดหนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทีมงานจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยในการลงพื้นที่ทางดิฉันและทีมงานได้มีการปฏิบัติตัวคือสวมใส่แมส 2 ชั้นเว้นระยะห่างพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดทานอาหารกับทีมงาน
        ทางทีมงานได้นัดหมายกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานดูความคืบหน้า เพื่อสำรวจเตรียมความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และจัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสามารถหาได้ตามบ้านเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดเเก้วต่างๆ ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้เเล้ว และก้อนหินหรือเศษอิฐบล็อคที่ไม่ใช้งานเเล้วก็สามารถนำมาใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในช่วงเดือนนี้อาจพบเจออุปสรรคในการทำงานเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของหน้าฝนจึงทำให้การขุดหลุมไว้นั้นอาจทำให้ดินทรุดลงและมีน้ำขังได้ แต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการไม่ขุดหลุมไว้
        การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ทางผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทางผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ จะดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อเพิ่มอีก ให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

อื่นๆ

เมนู