บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2564 นั้นข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้วางแผนการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนสิงหาคม และได้โทรสอบถามประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่ม และได้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถ  หิน อิฐ ขวดน้ำ ขวดพลาสติก ท่อ PVC เป็นต้น และได้ทำการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

 

อื่นๆ

เมนู