ข้าพเจ้านายวชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T  ประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน

ในเดือนกันยายน ทางคณะทีมงาน ได้ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องของการทำงานลงพื้นที่ เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการทำผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผ่านทางระบบออนไลน์ และได้ลงมติกันเพื่อทำงานร่วมกันในวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา  โดยการทำงานในครั้งนี้มีการจัดเตรียมและหาวัสดุที่เกี่ยวข้องหลักๆ ได้แก่ ต้นกก โดยจะนำต้นกกที่แก่พอประมาณ หรือระยะเวลาการปลูก 2-3 เดือน มาใช้ทำเสื่อหรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อนำต้นกกที่ได้มาแล้ว จะทำการตัดต้นกกให้มีความสูงเท่ากัน หลังจากนั้นก็จะทำการกรีด โดยใช้มีดแหลมคมกรีดไปที่ลำต้นของกกไหล ให้เป็นเส้นบางๆตามแต่ละขนาดของลำต้น หลังจากนั้นก็นำมาตากแดดให้แห้ง เพื่อที่จะการย้อมสีในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู